Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató:

Tomikút Kft. (székhelye: 1212 Bp, Szebeni utca 60., cégjegyzékszáma: 01-09-975226 ), mint adatkezelő  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja a www.tomikut.hu weboldal látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

A Tomikút Kft. tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

A Tomikút Kft. által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok felvételét, rögzítését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Tomikút Kft. által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.); és
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Tomikút Kft. -hez, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Tomikút Kft. elérhetőségei:
postacím: 1212 Bp., Szebeni utca 60.
telefon: 06-20/99-76-456
06-20/805-9677
e-mail: info@tomikut.hu

www.tomikut.hu weboldal látogatói adatainak kezelése

Adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben cégünk a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás esetén, a weboldalon Google Analyticset használunk, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics tájékoztatója: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu#where

Cégünk a fenti adatokat az Érintett által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

Adatkezelés időtartama

Tomikút Kft. a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Adattovábbítás

Tomikút Kft. adatot nem továbbít.

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez a Tomikút Kft.  illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal, spam szűréssel, adathalászat-, és rosszindulatú kártevők védett.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére cégünk adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Az egyes munkakörök és a munkaköröket betöltő személyek által elvégezhető adatkezelési műveletek:

Ügyvezető, fúrómester: weblap látogatottságának elemzése Google Analtics segítségéve

Ezen munkakörökben dolgozó kollégák a weboldalon keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket a Tomikút Kft. a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Tomikút Kft. -től független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja a Tomikút Kft.-től  független, harmadik weboldalra mutató linkeket tartalmaz. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.

www.tomikut.hu  weboldalon elérhető cookie-kkal (http süti) kapcsolatos adatkezelés

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

Cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A cookie-k használatával érintettek köre

a weboldal látogatói.

A kezelt adatok köre

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja

Cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések, valamint az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Adattovábbítás:

A Tomikút Kft. adatot továbbít harmadik személy felé:

 • szolgáltatás után érdeklődő részére árajánlatot elektronikus levél útján
 • amennyiben olyan szolgáltatást vesz igénybe (pl. kútfúrás) ami hatósági engedélyhez kötött akkor a jogszabályokban meghatározott hatóságok, hivatalok (pl. Katasztrófavédelem, Polgármesteri Hivatal, stb.) részére a szükséges minimális adatokat elektronikus úton (e-papír)
 • Külső szolgáltató igénybevétele (pl. geofizikai mérés, vízmintavétel, stb.) esetén a külső szolgáltató (harmadik fél) felé a minimális adatokat elektronikus úton, és/vagy papír alapon
 • szolgáltatásról kiállított számla elektronikus úton a megrendelő felé
 • szolgáltatásról kiállított számla papír alapon a könyvelő cég felé
 • Külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
 • Weboldal harmadik személy felé nem továbbít személyes adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal biztonságos szerveren üzemel, melyhez a Tomikút Kft. illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon ( Mentha Hosting Kft.)  kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Adatok megismerésére a Tomikút Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Az egyes munkakörök és a munkaköröket betöltő személyek által elvégezhető adatkezelési műveletek:

Ügyvezető, fúrómester: Google Analitcs elemzés

A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Tomikút Kft a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

Direktmaarketing, hírlevél és elektronikus reklám célú adatkezelés

Tomikút Kft. direkt marketing tevékenységet nem folytat, elektronikus reklám célú hírlevelet nem küld.

Kapcsolat tartása az érdeklődőkkel, ügyfelekkel, hatóságokkal:

Tomikút Kft. a megrendelőkkel, ügyfelekkel, hatóságokkal az alábbi kommunikációs csatornákon tart kapcsolatot:

 • weblapunkon közzétett mobiltelefonos elérhetőségen szóban. A hangfelvételt nem rögzítjük!
 • weblapunkon közzétett elektronikus levelezési címen keresztül írásban
 • e-papíron keresztül ügyfelekkel, hatóságokkal
 • postai úton levél formájában

Egyéb más kommunikációs csatornákon (pl internet alapú telefon Skype, Viber, stb.), SMS, MMS, iMessage NEM kommunikálunk! Ezen formákban küldött üzeneteket azonnal olvasás nélkül véglegesen töröljük!

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Az érintett jogosult a Tomikút Kft. által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Tomikút Kft.  jogszerűen végzi-e;
 • a Tomikút Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • a Tomikút Kft. által kezelt személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Tomikút Kft. ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Tomikút Kft., vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Tomikút Kft. vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Tomikút közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Tomikút Kft. jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja a Tomikút Kft. által kezelt adatok pontosságát;
 • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait a Tomikút Kft. részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által a Tomikút Kft.  részére átadott adatokra vonatkozik;
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat a Tomikút Kft. nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, a Tomikút Kft. erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást; és
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Tomikút Kft. jogellenesen kezelte személyes adatait, a Tomikút Kft. azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Tomikút Kft.-t. az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.  Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
  A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  weboldal: www.naih.hu.