Munkavédelem

Hatályos jogszabályok

Munkavédelem, valamint a kútfúrás alapja az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM. rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről. A rendelet 13.§. (2) bekezdése szerint:

“Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzékben, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési körnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik.”

6/2010. (VII. 30.) NFM. rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról foglalkozik a 10 kN. feletti gépekkel történő fúrásokkal, ezek munkavédelmi szabályzóival, a mélyfúró berendezés felülvizsgálatának szempontjaival, valamint a “Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” kiadásának feltételeivel.

“Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” kiadáshoz szükséges dokumentációk közé tartozik a:

  • “Fúróberendezés munkabiztonsági felülvizsgálata, valamint a munkabiztonsági kockázatának becslése, és értékelése.”
  • Fúróberendezés “Munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése.” Az “Egyéni védőfelszerelés meghatározása, kiosztása, okmányolása” mely az üzembe helyezés előtt 5 nappal kell, hogy megtörténjen! Eddig felsorolt tevékenységeket CSAK munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti!
  • “Műszaki, biztonságtechnikai és szerkezeti felülvizsgálati jegyzőkönyv, a fúróberendezés időszakos fúrási alkalmassági vizsgálatához” mérnök, műszaki gépminősítési szakértő-tervező bevonása szükséges! (pl: Kovács József, telefon: 20/362-4765)

A teljes lista megtalálható a 6/2010. NFM. rendelet B. mellékletében!

24/2007. (VII. 03.) KvVM. rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzatról mint jogszabály rendelkezik a kézi kútfúrásról, kútjavításról, valamint a 10kN koronaterhelés alatti gépekkel történő kútfúrásról. Fúróberendezés munkabiztonsági felülvizsgálata, egyéni védőeszköz meghatározása, szerkezeti felülvizsgálati jegyzőkönyv megléte itt is kötelező!

Tevékenységeink

  • “Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” kiadásának teljes körű ügyintézése
  • Kútfúró vállalkozások teljes körű munkavédelmi feladatainak ellátása
  • Fúróberendezések munkabiztonsági felülvizsgálata
  • Kockázatértékelések készítése
  • Egyéni védőeszköz meghatározása

Referenciáink

GEOSZONDA-01, 02, 03, 04 fúróberendezések vizsgálata, “Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” teljes ügyintézése, munkavédelmi feladatok ellátása.

UGB-50M fúróberendezés vizsgálata, “Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” teljes ügyintézése, munkavédelmi feladatok ellátása.

TOMIKÚT-01 fúróberendezés vizsgálata, “Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvány” teljes ügyintézése, munkavédelmi feladatok ellátása