Pár szó az ásott kutakról.

Utóbbi időben sokan kerestek ásott kút javítása, tisztítása ügyében. Ásott kutak sok esetben több tíz évvel ezelőtt készültek, nem a mai nagy (csőbúvár) szivattyúkkal való  vízkitermelésre, melyek sok esetben 60-120 liter/perc vízhozammal működnek.

ásott kút, gyűrűs kút, kúttisztítás, kútfúrás, Tomikút

Ásott-, gyűrűs kút, Tomikút                                    Kép forrása: http://www.studny-kroutil.cz/

Ásott gyűrűs kút elkészítésének “tudománya” régi időkre nyúlik vissza. Ezen kutak elkészítésekor még nem léteztek nagy teljesítményű szivattyúk, sőt sok helyen elektromos áram sem volt. Kútásáskor sok esetben a dolgozók csak saját magukra számíthattak, komolyabb gépekre, berendezésekre, szivattyúkra nem.

Kútásási technológia úgy nézett ki, hogy kiástak egy gödröt amelynek az oldala még stabil volt. Általában “kútfúró háromláb” -ra szerelt csiga segítségével  helyezték el a gyűrűs térben az első beton kútgyűrűt vágóéllel, majd rakosgatták rá a többi gyűrűt a felszínig. Ezt követően a gyűrűk köré gyöngykavicsot szórtak, hogy a gyűrű széle ne tapadjon fel a homokos, agyagos lyukfalra, majd az alsó gyűrű vágóéle alatt elkezdték mélyíteni a lyukat. A kút fölé állított háromláb, és csiga segítségével húzták fel vödörben a földet, és tették rá a többi gyűrűt.

Gyűrűs kút építésére nagyon kedvező volt az aszályos időszak, mert akkor a talajvíz szintje alacsonyabb volt, így az év többi időszakában bővízű kút lett. Amelyik kút csapadékos időben magas talajvízszintnél készült az aszályos időben csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem volt használható, mert kiszáradt. Gondoljunk itt a Duna vízszintjének 6-8 méteres ingadozására. Akinek áradáskor ásták a kútját annak alacsony vízállásnál nem volt vize.

A kutakat átadáskor jól kimerték, jobb esetben valami szivattyúval tisztították le.

Ezen kutakból anno a tulajdonosok sok esetben vödörrel, kis kézi szivattyúkkal, majd kicsi teljesítményű elektromos szivattyúkkal termelték a vizet.

Most érkezett el  az az idő, amikor az 50-60 évvel ezelőtt a napi 5 -15 vödör víz kivételére szánt kutakba nagy teljesítményű  (csőbúvár) szivattyúkat építenek be, és amikor kerti locsolásra a kitermelt víz nem elég.
Az elmúlt 50-60 év technikáját (kútját) akarjuk összeházasítani a jelen kor vízkitermelési igényeivel, ami néha elég nehéz!
Sajnos tudomásul kell venni, hogy ezen kutak nem a nagy mennyiségű vízkivételre készültek, hanem sok esetben a vödrözős vízkivételre.

Gyűrűs, ásott kutak a mai napig készülnek, de általában olyan helyeken ahol gyenge a vízadó réteg. A gyűrűs kút előnye ezeken a területeken, hogy nagyobb a tároló (puffer) kapacitása, és ha összegyűlik 1-3 méter víz (800-1500 liter), akkor az egyszeri öntözésre használható. A fúrt kutakban 2 méter vízoszlop átmérőtől függően 40-100 liter. Gyenge vízadó képességű területeken az ásott gyűrűs kút “életképesebb”, mint egy fúrt kút.
Természetesen a mai készülnek gyűrűs kutak jó vízadó képességű területen is, ahol nagy vízkivételt terveznek. Dunai kavicsteraszon akár 2-5 m³/perc, de nagyobb átmérővel nagyobb vízhozamú kutak is készülhetnek.

Sokan elkövetik/elkövették azt a hibát, hogy az ásott kútjukat szikkasztónak, ill. emésztőgödörnek használták. Ezen  lyukak (kutak) menthetetlenek, sajnos tisztításuk nem valósítható meg. Szikkasztó esetében  a nagy mennyiségű, és a vízadó rétegbe beszivárgott apró por eltömi a víz útját, emésztő esetén pedig a kiszivárgott zsír, és egyéb anyagok, pl. mosószer, vegyszer, stb.  nem engedi a vizet a kút felé. Ezen “kutak” emésztők beltartalmát ki kell üríteni, és a “kutat” tömedékelési tervben előírt módon meg kell szüntetni. Megjegyzem, hogy az emésztő tartalma a vízadó rétegbe szivárgott el, ami a felszín alatti vizek szennyezéséhez vezet(ett)!
Sokan a házuk tetejének esővizét szikkasztatják el a kútban. A háztető általában nagyságrendekkel nagyobb felület mint a ház előtti járda.
Amennyiben szokott a háza előtt járdát söpörni akkor tudja, hogy mennyi kosz jön össze hetente. Ezt a mennyiséget kell megszorozni (8-10 -es szorzó), és akkor megkapjuk a tetőfelületünket, mely egyenesen arányos az összegyűlt kosz mennyiségével. Na ez a sokszoros mennyiségű kosz gyűlik össze a kútban koncentráltan..!
Ezen apró por bejut a vízadó rétegbe, mely eltömíti, és a kút vízadó képessége romlik, esetlegesen meg is szűnik.
Megoldást egy tisztítás jelent(het) amennyiben nem mosódott ki az alsó kútgyűrű alá az apró szemű por. Természetesen figyelni kell arra is, ha szakszerűtlen a tisztítás akkor az aló kútgyűrű elmozdulhat a helyéről.

Ásott kút távolsága (lakó)épülettől: 

Egyre többször találkozom olyan helyzettel amikor az ásott kút a (lakó)épülethez közel-, illetve akár a kút a lakóépület alatt van. – a Hold mai állás szerint ez nem szerencsés felállás!
Mint említettem már a régi ásott kutak vödrös vízkitermelésre lettek anno készítve, és nem szivattyús üzemben való vízkivételre. – változnak a vízvételi igények, a vízkivételi szokások!
Azt kell tudni, hogy a víz minél gyorsabban jön be a kútba annál több homokot hoz magával. Ez a homok a kútgyűrűn kívülről származik. Minél több homok jön be a kútba a gyűrűn kívülről annál jobban lazul a kútgyűrűn kívüli réteg.
Amikor a kútgyűrűn kívüli réteg nagyon meglazult akkor a kút mellett a föld megroskad, esetlegesen akár több méter mély lyuk is keletkezik. – láttunk már ilyet!
Ezen roskadást még elő lehet segíteni a felszíni rossz vízelvezetéssel! – felszíni vizet (pl. csapadékvíz, stb..)  a kúttól elfelé folyatjuk, a kút mellé-, és bele soha!
A roskadásokat elősegíti az is, ha a kutat sűrűn (pár évente) kell tisztítani! A nagymennyiségű homok beáramlása arra is utalhat, hogy nagy a szivattyú által kivett vízmennyiség. – gyors vízbeáramlás hozza be a homokot a kútba. Az orosz rezgőmembrános szivattyú (nagyon rezeg) ami elősegyti a homok beáramlását! – igen, tudom olcsó, de tönkreteszi a kutat!
Ameddig az ásott kút minimum 5 (öt) méter távolságban van a háztólépülettől, a környéke szabadon van addig a roskadás látható. – látható az, hogy süllyed a talaj a kút mellett! Ekkor bele kell nézni a kútba, hogy ez mitől lehet, és szakember segítségét kell kérni…!

Amikor a kút épület-, és vagy nagy betonozott placc közepén áll akkor a talaj süllyedése nem látható a terület takartsága miatt. 
Az ilyen esetekben sokszor csak akkor lehet észlelni azt, hogy valami nem stimmel a kúttal, ha már az épület reped/süllyed, vagy a betonozott placcon lévő repedésekbe szinte mértéktelenül folyik el a víz..! – láttunk már ilyet is!
Elgondolkodtató dolog olyan (ásott)kutat üzemeltetni ami épülethez közel (5 méteren belül) van! – és ez vonatkozik a fúrt kútra is!
A (lakó)épülethez közeli ásott kút tisztítását általában meg tudjuk oldani, de..!
Régi szabványokban, múszaki irányelvekben, jogszabályban pontos távolság (ásott kút és a lakóépület között) nem volt meghatározva, mindenhol csak a “biztonságos távolság” fogalma szerepelt!
Ezen megfogalmazással a felelősség át lett tolva a kút építőjére, a tervezőre, a kutas szakemberekre, vagy éppen aki hozzá nyúlt a kúthoz, stb..! – ez olyan mint a gumicsont!
Ameddig nincs gond addig nincs gond, de majd egyszer keresni kezdik a “bűnbakot”!
Az új szabvány terevezetében a “biztonságos távolság” végre számszerűsítve lett, és 5 (öt) méterben lett meghatározva!
Weblapunkon mindenki számára elérhetően részletesen taglaljuk az ásott kút, és a (lakó)épület közötti minimális távolságot, így azt gondolom, hogy ezen információ mindenki számára nyilvánosan elérhető, tehát a munkavégzés előtti figyelemfelhívás cégünk részéről már ezen a ponton megkezdődik a megrendelői oldal felé!
Amennyiben az ásott kút, és a (lakó)épület 5 méternél kisebb távolságra van, abban az esetben szóban-, és/vagy írásban felhívjuk a tulajdonos figyelmét arra, hogy a kút rendszeres(!) kútkamerás ellenőrzése szükésges!
A kútrendszeres ellenőrzését a tulajdonos kezdeményezi-, rendeli meg a kútból való vízkivétel (pl. homokolódás, kisebb vízmennyiség, stb…) tapasztalatai-, és a saját belátása szerint! – kötelezően nem tudjuk előírni az ellenőrzés gyakoriságát, csak fel tudjuk hívni a figyelmet az ellenőrzések szükségességére!
A kútmunkálatok során a megrendelő figyelmét minden esetben felhívjuk, hogy amennyiben a kút állapotában, a vízkivétel mennyiségében-, minőségében negatív változás történik akkor a kút (kamerás) ellenőrzésére-, tisztítására-, javítására-, megszüntetésére intézkedni kell, esetlegesen be kell vonni épület statikus mérnököt is a munkába!
Nem vállalunk felelősséget azért, ha az (ásott) kúthoz közeli épületben  bármilyen kár keletkezik a kút tisztítása, javítása után/következtében!
Mint minden, így az ásott kút is rendszeres ellenőrzésre-, karbantartásra szorul! A kút szakszerű üzemeltetése, a kút állapotának rendszeres ellenőrzése hozzájárul a kút élettartamának növekedéséhez, valamint ahhoz, hogy a kút állapotának minimális negatív változása után a kút szakszerűen karbantartható-, javítható legyen!

Én azt gondolom, hogy az új szabvány tervezete jelenleg egy munkaanyag, egy ajánlás (csak), a benne foglalt intelmeket nem kell megfogadni, de nem kell majd akkor sem mutogatni senkire, ha bekövetkezik a baj, reped/dől a ház, stb…!

Ásott kút karbantartása: Mint minden kút az ásott kutat is néha (igénybevételtől, kialakítástól, vízadó rétegtől függően, stb) tisztítani-, karbantartani kell.
Ezen tisztítás végezhető puszta emberi erővel.  A szakember lemegy a kútba, és erre alkalmas eszközökkel (lapát, vödör, kútfúró háromláb, csörlő, segítő személy, stb.) és  felszínre hozza a kút aljáról a hordalékot. Veszélyes művelet, a kútgyűrűk bármikor megcsúszhatnak, és a lent dolgozó szakember akár az életét is veszítheti.
Gépi tisztítás során egy markoló kanállal lenyúlnak a kút aljára, és felmarkolják a hordalékot.
Kutat tisztítani minden esetben csak az alsó kútgyűrű aljáig lehet, de nagyon kell figyelni az esetleges homok-, kavics betörésre.

Mindkét esetben ha az alsó kútgyűrű alja nem éri el a vízzáró (vízrekesztő) agyag feküt, akkor esetlegesen a betétgyűrű elhelyezésére kerülhet sor. Ez nagy szakértelmet, és szerszámozottságot igénylő, és nem könnyű feladat.

Tisztítás után, ha nem történik meg a kút mélyítése, és az alsó gyűrű nincs “ráültetve” a vízzáró pl. agyag rétegre akkor a kút alját le kell(ene) súlyozni. Ez azt jelenti, hogy kulékavicsot, majd fölé egyre kisebb szemcseméretű mosott szűrőkavicsot kell rakni, nagyobb átmérőjű aknakutak esetében beton (járó)lapokkal kell / lehet fedni, súlyozni. Ez a súly, ill. szűrő biztosítja, hogy a használat során kevesebb hordalék jusson be a kútba, így növelve a kút élettartamát. Ezen súlyozás “vastagsága” függ a vízadó rétegtől, valamint a kút talpmélységétől. Bizonyos esetben főleg a nagy átmérőjű aknakutak tisztításához búvár közreműködése szükséges.

Ne feledjük el azt sem, hogy a kútásásra vonatkoznak bizonyos szabályok. Mint minden kút ez is engedély-, és bejelentés köteles. A kútásás “máshova nem sorolt” MNS tevékenység, tehát nem szükséges hozzá szakmai képesítés! Indoklás az, hogy kútásó képzés nem volt Magyarországon soha, és amilyen képzés nem volt annak a végzettségét nem lehet számon kérni! Szakma nem ért ezen gondolatmenettel egyet, politikai döntés…! – mint sok minden a felszín alatti vizes szakmában, lásd, KATT IDE, vagy a linkre: http://www.hidrologia.hu/mht/letoltes/lathato6.pdf
A munkálatok során be kell tartani a munkavédelmi törvényt, valamint az ágazati 24/2007. KvVM. rendelet (Vízügyi Biztonsági Szabályzat)  ide vonatkozó szabályait, valamint az élő MAgyar Szabványt, de ismerni érdemes a régi szabványok tartalmát is. (érdemes elolvasni!)

Vállalunk 25 méter maximum esetlegesen (!) 30 méter mélységig ásott kút, gyűrűs kút tisztítását.
20 méterig “szeretünk lemenni a kutakba”, ezen mélység alatt “kicsit” változik a kút tisztításához használt felszerelés, és ezzel együtt változik a munkadíj is…! 

És akkor pár szó az ásott kút tisztítása előtti kamerás kútvizsgálatról: 

 • igen, ez a kamerás kútvizsgálat pénzbe kerül! – nagyságrendileg rezsi árat adunk a munkára, nem ebből gazdagodunk meg!!!
 • megnézzük a kút szerkezetét, esetlegesen repedt-, törött-, elcsúszott-, szétcsúszott gyűrűket, esetlegesen döglött állatot keresünk,
 • nem szeretnék a kút tisztításakor azzal szembesülni, hogy nem férünk oda a kúthoz, vagy csak munkagéppel lehet levenni a fedlapot, és nem szeretnék ott magyarázkodni, hogy miért is kell fizetni azért, mert felvonultunk de nem tudtuk a kutat kitisztítani, mivel hiányos-, és/vagy fals infót kaptunk Öntől..!
 • nem szeretnék belefutni olyan esetbe amikor felvonulunk, és akkor szembesülünk azzal, hogy olyan tárgy van a kútban aminek az eltávolítása speciális felkészültséget, szerszámot igényel, amit éppen nem hoztunk magunkkal! Pl. a döglött állatot első körben ki kell venni a kútból, ezt követően fertőtlenítjük a kutat (ez akár több nap is lehet!), majd csak ez után megyünk le a kutat kipucolni!
 • felvonuláskor derül ki, hogy a gyűrűk szét vannak csúszva, és “csak” egy napos munka az, hogy összefúrjuk, majd vasaljuk a gyűrűket, és ez nem volt benne az árajánlatban, illetve a másnapi megrendelőnek nem fogok magyarázkodni, hogy miért nem megyünk dolgozni..!
 • nem, nem viszünk magunkkal minden kúthoz zsaluzáshoz való deszkát, körfűrészt, szöget, stb, és akár több zsák betont a kútgyűrűk oldalában lévő lyukak javítására,
 • egyik kollégámat sem engedem le olyan kútba aminek nem ismerjük a szerkezetét!!!
  Minden kollégámat munka után haza viszem a családjának, és nem zacsiban küldöm el a hullaházba azért, mert Önnek nem tetszik az, hogy mielőtt lemegyünk a kútba munkát végezni előtte körül nézünk a kút belsejében! Bátrak vagyunk, de ostobák nem! 
 • NEM megyünk le-, nem engedünk bele szerszámot olyan kútba amibe a pöce tartama volt engedve! Nem dolgozunk egész nap olyan szerszámokkal amit a pöcébe mártogatunk! – bocs, de nem fér bele! Kútfúró-, kútjavító cég vagyunk, és nem pöcebúvárok!  Amennyiben ezt várja el, akkor más az elképzelésünk az Életről, és arról, hogy melyik kút alkalmas tisztíás után locsolásra, és melyik nem…!
Ásott kút alján lévő vasmacskára kötött petpalack. Kútkamerás felvétel. Tomikút Kft.

Ásott kút alján lévő vasmacskára kötött petpalack. Kútkamerás felvétel. Tomikút Kft.

Árajánlatot a kút mélysége-, a vízszint magassága, valamint a kút szennyezettségének ismeretében adunk.
Amennyiben döglött állat van a kútban, abban az esetben a komplett felszerelés fertőtlenítése felszámolásra kerül!

Rendelkezünk speciális ismeretekkel-, szakemberekkel, valamint speciális szivattyúval amivel akár 25 méterről is ki tudunk termelni nagy mennyiségű homokkal-, iszappal szennyezett vizet.
A szivattyú üzemeltetése hálózati áramról, vagy saját nagy teljesítményű áramfejlesztőről történik.

Ásott kút tisztítása (esőben sátor alatt) Tomikút Kft.

Ásott kút tisztítása (esőben sátor alatt), Tomikút Kft.

Ásott kút víztelenítéséhez használt szivattyú, Tomikút Kft.

Ásott kút víztelenítéséhez használt szivattyú, Tomikút Kft.

Ásott kút gyűrűjének javítása vízzáró betonnal, Tomikút Kft.

Ásott kút gyűrűjének javítása vízzáró betonnal, Tomikút Kft.

Víz kitermelése az ásott kútból:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Kővel kirakott ásott kút tisztítása, Tomikút Kft.

Kővel kirakott ásott kút tisztítása, Tomikút Kft.

Nagy átmérőjű kővel kirakott kút tisztíása, Tomikút Kft.

Nagy átmérőjű kővel kirakott kút tisztíása, Tomikút Kft.

Ásott kút tisztítása, autógumi kiemelése a kútból, Tomikút Kft.

Ásott kút tisztítása, autógumi kiemelése a kútból, Tomikút Kft.

Ásott kútból kiszedett szemét, valahol egy macska is van benne darabokban, Tomikút Kft.

Ásott kútból kiszedett szemét, valahol egy macska is van benne darabokban, Tomikút Kft.

Ásott kútból származó dolgok, Tomikút Kft.

Ásott kútból származó dolgok, Tomikút Kft.

Ásott kút tisztítása, a kútból származó szemét, Tomikút Kft.

Ásott kút tisztítása, a kútból származó szemét, Tomikút Kft.

Gyűrűs kút tisztítása után javasolt klórral-, vagy egyéb erre használható anyaggal a gyűrűs kút fertőtlenítése!
Fertőtlenítést is javasolt szakemberre bízni!
Ezen fertőtlenítő anyagok kezelése veszélyes, használata speciális szaktudást-, és védőfelszerelést igényel !

Kút tisztítása után a felső kútgyűrű tetejét úgy kell lezárni, hogy a kútba idegen anyag ne juthasson le, mivel ez  a felszín alatti vízkészlet elszennyeződéséhez vezet!

Új csörlőnk 1 fázisú (230 Volt) 1,8 kW teljesítményű. A villanyóra alatti-, és az elektromos dugalj kismegszakítójának “C 16 Amper” jelűnek kell lennie, különben leold, és nem tudunk dolgozni. – jártunk már így! Szolgáltatóval meg kell beszélni a csere feltételeit!  

Amennyiben cégünket szeretné megbízni ásott kút / gyűrűs kút tisztítási munkájával kérem az alábbi adatokat küldje meg elektronikus levélben (e-mail) részünkre:

 • a kút pontos helyét
 • az Ön telefonos elérhetőségét ha kérdésünk lenne akkor lehet gyorsabb a válasz,
 • villanyóra szekrény belsejéről a kismegszakítók jelölését/feliratozását szeretném látni
 • küldjön fényképet a kút környezetéről, megközelíthetőségéről úgy, hogy ténylegesen látszódjon a kút melletti munkaterület! Nem, nem vagyunk kisegítve olyan fényképpel, ahol a kút+ 20 cm. látszik a környezetből! Nekem el kell tudnom döntei azt, hogy a kút mellett van hely dolgozni, vagy nincs, elférünk-e az állvánnyal, vagy nem!? Veszélyes munkahely, és a kollégáim biztonsága az elsődleges szempont…!!!
 • a kútgyűrű átmérőjéről úgy, hogy oda fényképezi a mérőszalagot is, hogy látszódjon a kútgyűrű átmérője,
 • amennyiben le lehet venni a kút tetejét abban az esetben küldjön fényképet a kút belsejéről,
 • látszik-e valamelyik gyűrűn repedés, vagy egyéb sérülés,
 • kérem írja meg, hogy a kút jelenleg milyen mély, és hol van benne a vízszint. (egyszerűen egy darab zsinórra rá kell kötni valami nehezebb vasat (NEM vasmacskát/horgonyt, mert valószínűleg beleakad valamibe, ez tapasztalat!, és le kell engedni a kút talpára, majd a talajfelszínen visszamérni.),
 • eddig milyen szivattyúval locsolt, és anno mekkora volt-, illetve jelenleg mekkora a kút vízhozama,
 • amennyiben rendelkezik információval a kút eredeti mélységéről kérem írja meg,,
 • esetlegesen ha van információja akkor a kútásás évét,
 • a kút volt-e már tisztítva-, és mikor, mit szedtek ki belőle,
 • használták-e a kutat valamikor emésztőnek,
 • használták-e a kutat valamikor szikkasztónak,
 • folyattak-e bele valamikor egyéb szennyezett vizet, olajat, stb.,
 • dobáltak-e a kútba bele valamit,
 • Van-e esetlegesen más (pl. hálózati) vízvételi lehetőség a környéken, és milyen mennyiségben (liter/perc, vagy ciszterna, de ezen esetben mennyi víz van benne, illetve mekkora lyukon lehet leengedni a szivattyút),

Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, és megbeszélünk egy időpontot a kamerás kútvizsgálatra!
Kamerás kútvizsgálat után tudok adni pontos összeget a kút tisztítására!
Amenyiben a fényképeket, és a minimális kút adatot (legalább a talpmélyéséget) nem küldi át elektronikus levélben (e-mail), abban az esetben törlöm a levelét! 

Meg se próbáljon meggyőzni arról, hogy miért nem küld fényképet a kútról, mert csak egy gyűrű áll ki a földből, mert nem érdekelnek az indokok…!

Cégünk csak a fenti feltételek mellett vállaja a kút tisztítását! 

A kút alap műszaki adatait helyszínbejárás alkalmával mi is meg tudjuk mérni, de ezért a munkáért kiszállási-, és munkadíjat számítunk fel, melyet előre Pro-forma számla ellenében kérünk átutalni cégünk számlájára.

Ásott kutat csak az alsó gyűrű alsó éléig tisztítjuk biztonságtechnikai okokból, betétgyűrűzést nem vállalunk, ezt meghagyjuk másnak..!

A kutakat szakszerűen tisztítva – lehetőség szerint szűrőkavicsolt, majd lesúlyozott fenékkel – adjuk át!

Aknakutak (nagy átmérőjű kutak) javításában, tisztításában is tudunk segíteni!

Természetesen külön díjazás ellenében vállaljuk ásott kutakba szivattyúk-, és egyéb kútgépészeti szerelvények telepítését is az ismert vízhozam, és vízszintek függvényében!.

Ásott kutak javítása, mélyítése, átalakítása fúrt kúttá: Olyan helyen ahol a vízadó réteg kavicsos (pl. Budapest Duna melletti területei, III., IV., XIII., V.,VI., XXI., XXII. kerület (egy része) és az alsó gyűrű nincs az agyag feküre ültetve, tehát van még kavicsréteg az alsó gyűrű alatt ott megoldható, hogy a kútba belefúrunk, és 125 mm. átmérőjű csőkúttá alakítjuk át. A munkálatok alatt stabil, elmozdulás ellen biztosított fa trepnivel fedjük le a kutat.

Ásott kút belefúrásos javítása előtti állapot Óbuda. Kútfúrás, kútjavítás,Tomikút.

Ásott kút belefúrásos javítása előtti állapot Óbuda. Tomikút.

Ásott kút belefúrásos javítása Budapest III. kerület, Óbuda, Kútfúrás, kútjavítás, Tomikút.

Ásott kút belefúrásos javítása Budapest III. kerület, Óbuda, Kútfúrás, kútjavítás, Tomikút.

Ásott kutak nagyobb “testvére” az aknakút.
Ezeket a kutakat 3-6 méter átmérő jellemzi, a régi időkből több ilyen kút is maradt ránk. Sajnos a tulajdonosok nagyon nem törődnek velük, állapotuk elhanyagolt. Építsük speciális szakértelmet, gépeket igényel, kivitelezési, és karbantartási költsége nagyon magas. Aknakutak karbantartásához általában ipari búvár közreműködése szükséges.
Elhanyagolt, részben menthetetlen aknakutakól pár kép az érdekesség miatt:

aknakút

Aknakút javítás előtt 3 méter átmérőjű aknakút életveszélyes állapotban.

Aknakút

Aknakút fedelének belső merevítése.

Aknakút amiben a szemét úszik.

Aknakút amiben a szemét úszik.

Aknakút ami talán jobb állapotban van.

Aknakút ami talán jobb állapotban van.

Tomikút Kft. csapata.