Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal jogszerűtlen eljárása a talajvízkutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban!

Nyertünk! Megtört a jég, friss infó a lap alján! (2019.12.20.)

A vízkútfúró szakmában elterjedt, hogy Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Iroda (volt, és jelenlegi vezetője) sajátos szabályok szerint értelmezi a jogszabályokat. Többen a szakmából a fordultak a hivatalhoz talajvízkút fennmaradási engedély kérelemmel, de szinte mindenki a hatályos jogszabályokkal ellentétes “Végzés”-t kapott, majd megszüntették az ügyet. – egyik cég sem mert visszamenni “panaszkodni”, hogy jogellenes az eljárás!

A talajvízkutak fennmaradási engedélyezésének jogi része/környezete szabályozott, a Belügyminisztérium mint a jogszabály “gazdája” két esetben is adott ki részletes tájékoztatót az ügyben, és megjelent a Katasztrófavédelem, és a NAK tájékoztatója is.

Cégünk a Tomikút Kft. beállt a szakma élére, és ásott talajvízkút fennmaradási engedély kérelmével fordultunk Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodához.
A jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentumot, és mellékleteit 2019 május végén beadtuk, és vártunk.
2016. évi CL. tv. (továbbiakban: ÁKR.) értelmében a hatóságnak 8 napja van, hogy valami döntést (határozat, függő hatályú döntés, megszüntetés, stb.) hozzon az ügyben.
A 9. napon a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz fordultunk, mivel nem kaptunk semmi értesítést az ügyiratról. Itt becsúszott egy kis jogszabályi elírásos baki a részünkről, de alapjában véve igazunk volt.

Vártuk, hogy a Szfv. PH. Hatósági Osztálya értesíti cégünket a döntéséről, az ügyintézési idő max. 60 nap az ÁKR. szerint. A határidő lejárta környékén telefonáltunk, és az ügy előadója XY felvilágosított, hogy az ügyet már régen megszüntették!
Cégkapun keresztül semmi értesítést nem küldtek.
Erre az volt a válasz, hogy a tulajdonos részére papír alapon kiküldték a hiánypótlásról a végzést, nem fellebbeztük meg, megszüntették az ügyet, és ezt rendezzem le a tulajdonossal. Tulajdonos “kicsit bohókás”, elfelejtett szólni nekünk, hogy jött valami értesítő, éppen nyaralni készült.
Kértem, hogy részünkre cégkapun keresztül küldjék meg a feladási, és letöltési bizonylatot amin értesítettek, ezt a mai napig nem jött meg.

Ezt követően ismét beadtuk a talajvízkút fennmaradási engedélyét mint megbízott cég.
Megkaptuk a hiánypótlásra felszólító végzést, hiánypótlást határidőn belül megküldtük a hivatal felé.
Nem lepődtünk meg amikor megkaptuk az értesítést, hogy a hiánypótlást nem fogadják el, és az ügyet megszüntetik.

Jogorvoslattal éltünk a szerintünk törvénysértő határozat ellen.
ÁKR. szerint a fellebbezést a Kormányhivatalnak címezve Szfv. Polgármesteri Hivatalnak kell benyújtani, aki a fellebbezési határidő (november 06.) lejárta után továbbítja az anyagot a Kormányhivatal felé.
November 25.-én telefonon érdeklődtem névtelenséget kérő akkori mb. irodavezetőnél, az anyag után. Ekkor tájékoztatott, hogy a fellebbezési határidő (november 06.) lejártát várják, és utána küldik a Kormányhivatal felé az anyagot!
Megjegyeztem, hogy ez a határidő úgy 19-20 napja elmúlt!!! Válaszként azt kaptam, hogy ezt a határidőt várják, de nincs előtte az anyag, és majd értesítést fogunk kapni arról, ha továbbították.
Írásos tájékoztatást kértem, hogy miért tartották vissza az anyagot jogtalanul 19-20 napig, erre a nem tudott válaszolni.
Közöltem vele, hogy akkor a Kormánymegbízotthoz fordulok segítségért.
2019 november 25.-én a Fejér Megyei Kormánymegbízottat értesítettem.
2019 november 27.-én megkaptuk az értesítést mind a Kormányhivataltól, mind pedig Szfv. MJV. Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály akkori mb. irodavezetőtől, hogy a fellebbezés felkerült másodfokra. Gratulálok, hogy sikerült!!! -várjuk a fejleményeket

Friss infó:

(2020.03.16.)

Gárdony Jegyzője kiadta a kútra az üzemeltetési engedélyt! Köszönjük Gárdony Város Jegyzőjének a jogszerű hozzáállását az ügy elbírálásához!
Az ügyet lezártnak tekintjük, és várjuk az AJBH törvényességi felülvizsgálatának az eredményét! – természetesen az AJBH. vizsgálati anyagát változtatás nélkül közzé tesszük!

(2020.01.22.)

Elkezdtük keresni telefonon az anyagot, mivel 2019.12.20.-án datált végzés szerint új jogszerű eljárásra kötelezték a jegyzőt.
Ezen több mint egy hónap nem volt elég ahhoz, hogy egy nyomorult függő hatályú végzést hozzon a jegyző amit 8 napon belül kellett volna kiadnia! – lehet 8 napnál rövidebb volt az előző hónap..!?
Az elmúlt két napban a jegyzői titkárságról telefonon többször lepattantunk, visszahívást ígértek, de ez nem sikerült. – nem csodálkozunk ezen!
Jelenleg ott tartunk, hogy az AKR -ben megfogalmazott alapvető jogaink, (mint pl. a tisztességes eljáráshoz, az ésszerű időben, határidőn belüli ügyintézés, stb.) csak papíron léteznek, és ez sem Székesfehérvár jegyzőjét, sem pedig az anyag elkészítésében közreműködő kollégáit nem zavarja!
EZ A JOGÁLLAM SZÉKESFEHÉRVÁRON!!!

(2020.01.14)


Ismét megpanaszoltuk az I. fok (Szfv. MJV) eljárását dr. Simon László Kormánymegbízottnál, mivel álláspontunk szerint az új jogszerű eljárás megindításáról minimum függő hatályú végzést kellett volna kapnunk 8 napon belül és nem kaptunk! – nem csodálkozunk rajta az előzményeket ismerve! Ez a jogszerűség, és a jogállamiság Székesfehérváron!? – akkor elég nagy gondok vannak, amit érzünk is!
Az elkeserítő, hogy dr. Simon László Kormánymegbízott utasítására sem képesek jogszerűen eljárni egy ügyben, HARMADSZOR van az ügy I. fokon a jegyzőnél…! – ez azért elgondolkodtató!
Egyben kértük, hogy a kutak fennmaradási engedélyezése ügyében hivatal oldalán lévő fals tájékoztatót lecserélésére intézkedni szíveskedjenek a hatályos jogi szabályzóknak megfelelőre!

2019.12.29 -től 2020.01.03.-ig:

Megpanaszoltuk a II. fok végzéseit, majd januárban kaptuk a következő végzést az ügyben, amiben pár dolgot kijavítottak, de még így is maradt még benne hiba. No komment!
2019.12.20.-án kelt végzések értelmében új jogszerű eljárásra utasítja a jegyzőt a Kormányhivatal!

(2019.12.20.)

Fejér Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy Székesfehérvár Jegyzőjének a kutak fennmaradási engedélyével kapcsolatos eljárása-, határozata jogszabálysértő. A határozatot megsemmisítette, és új a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárásra kötelezte az I. fokú hatóságot, tehát Székesfehérvár Jegyzőjét!

Mindenkit arra bíztatok, hogy keressen egy céget aki elvállalja az ügyét, és adják be a talajvízkutak fennmaradási engedélyének dokumentumait!

Egyben akkor itt üzenem az akkori mb. irodavezetőnek, ill. az ügy előadójának, hogy nyugodtan levehetik az e-mail címünket a SPAM listáról, nem fogom Önöket levelekkel zavarni..! -eddig sem tettem!
Egyben jelzem, hogy cégünk is kitette a hivatalból érkező elektronikus leveleket a SPAM listára 2020.04.03.-tól!!! -elnézést, hogy csak ezen dátumtól, de figyelmetlenek voltunk!
Kapcsolat tartása Cégkapun keresztül történik elektronikus úton!
Nem kell haragudni ránk, mert nem tudtak levakarni magukról. Igen jól érzik, olyan vagyok mint a nyomor, örök, és levakarhatatlan!
Kellemetlenek voltunk!? – igen lehet, de erről Önök tehetnek! Higgyék el nekünk is kellemetlen volt az egész szakmaiatlan ügyintézésük, nekünk is kellemetlen volt amikor a jogszabálysértő határozatot kellett magyarázni az ügyfélnek!
A jogszabály CSAK a kivitelezői oldal részére írja elő a minimális szakmai képesítés megszerzését, a hivatali oldalon csak egy szék, és a hatalom kell ahhoz, hogy szakmai dolgokban a szakmájukat tanult, és a szakmájukat jogosan gyakorló szakemberek fölött pálcát törjenek!!! – nem jól van ez így kérem szépen!!!
Nekünk is kellemetlen volt, hogy az Önök szakmaiságát mellőző eljárásuk miatt foglalkoztunk pluszban órákat az anyaggal, és autóztunk Bp., és Szfv. között ! Önök ezért a szakmaiatlan munka fejében fizetést vesznek fel, nekünk csak kiadásunk volt Önök miatt! -elgondolkodtató!!!
Cégünk ha téved, akkor azt belátja, vállalja a vele járó hatósági szankciókat, és elnézést kér! – Önök ezt eddig nem tették meg!
Önök mint hatóság ha tévednek akkor ez természetes, és minden jogkövetkezmény nélkül megtehetik többször is, pl. lásd ezen eljárást (is) ! – ezt hívják valahogyan úgy, hogy: “csendőrpertu”
Az új I. fokú eljárásban mindent az utolsó betűig be fogok Önökön hajtani erre készüljenek!!! – igen, kellemetlen lesz!

Megjegyzem, hogy a Kormányhivatal II. fokú határozata sem hibátlan, szerintük nem fizettünk eljárási illetéket! – “csak” 1 éve illetékmenetes az eljárás a Vgtv. szerint! Weblapunkon nyilvánosan kint van hatályos jogszabályi helyre való kattintási lehetőséggel! Jó reggelt!!!

Egyben felhívnám a figyelmüket, hogy 2020 01.01.-től változott a kutak jogi szabályozása, az új jogszabályi szöveg már elérhető a jogtárban . Továbbiakban majd az új hatályos jogi szabályzók szerint kellene megpróbálni jogszerűen eljárni!

Kedves akkori mb. irodavezető, és előadó ! Békés Ünnepeket Kívánunk!